Picture

In dierbare herinnering: Ilana

D & P Coons Ilana
Geboortedatum 7 oktober 2002

Picture
We thought of you with love today
But that is nothing new
We thought about you yesterday
And the days before that too

We think of you in silence
We often speak your name
Now all we have is memories
And a picture in a frame

We cry and we still wonder
Why you had to go so soon
But we know you will live on
As a bright star near the moon

Your memory is our keepsake
With which we will never part
For always you will be with us
For always in our hearts


Begin 2007 werd onze Ilana ziek. Na veel strubbelingen met onze toenmalige dierenarts zijn wij met haar naar een dierenkliniek gegaan waar uit onderzoek bleek wat wij al vreesden, ze had nierfalen.
Ondanks het feit dat haar levensverwachting op dat moment nog 4 weken was hebben we nog een half jaar van haar mogen genieten. In augustus van dat jaar hebben we afscheid van haar moeten nemen. Ze rust op een mooi plekje in onze tuin. We missen haar nog steeds en we zullen dit mooie lieve meisje nooit vergeten.